Geboren in Zeist en thans woonachtig in Geldermalsen.
Mijn schilderkunst drijft op autodidactische talenten die geprikkeld zijn door zoals immer clichématig geschreven wordt "de inspiratie". Inspiratie die continue present is en bovendien ten alle tijden gevoed wordt door altijd aanwezige schoonheid die het leven tot in het onbegrijpelijke omhult en vervult. De inspiratie vertaald zich vervolgens in passie die de energie en gedrevenheid aanzet tot actie. Actie om mijn gevoel van schoonheid hartstochtelijk te uiten. Oneindig zoekend naar de ultieme manier om het hoogst mogelijke te bereiken om simpelweg op doek of paneel uit te
beelden wat schoonheid voor mij is en wat het met mij doet.

De vertaling van mijn gevoel van schoonheid ligt voornamelijk in het behoedzaam en toch gedurfd weergeven van contrasten.

De impressie kan hierdoor waanzinnig zijn. De oude meesters hebben mijn stijl zéker hierin gestuurd.

Deze hebben door het spel van licht en donker zo'n overweldigende sfeer en gevoel in schilderijen weten te brengen

waardoor het kijken hiernaar vele emoties los kunnen maken. En dát is nu precies wat ik in mijn schilderijen wil zien.

Emoties die vooral door de juiste weergave van de ogen en houding voelbaar zijn. Derhalve zullen mijn schilderijen uiteindelijk

nimmer slechts een doek zijn met verf maar altijd een doek met een verhaal.

En het verhaal zal voor een ieder anders zijn.

 

I’m born in Zeist (Holland) and now l'm living in Geldermalsen.

My painting thrives on self-taught talents stimulated by as cliché ever written "inspiration". Inspiration is continuously present and moreover

at all times is fueled by ever-present beauty to my life in the most incomprehensible surrounds and fills.

Then translated the inspiration into passion that energy and passion incites action. Action to express my sense of beauty passionately.

Endless searching for the ultimate way to achieve the highest possible simply by painting beauty on canvas or panel to express what

beauty means to me and what it does to me.

The translation of my sense of beauty lies mainly in cautious but daring handle contrast. The results can be incredible.

Names of artists such as Caravaggio and Rembrandt have certainly influenced my style. These artists have managed to bring

the game of light and dark atmosphere so wonderfull in their work that the feeling is so overwhelming and emotional by watching their paintings.

And that's exactly what I want to see in my paintings. Emotions are felt mainly through the proper display of the eyes and attitude.

Therefore my paintings will eventually never be just a canvas or panel with paint but always a

peace of art with a story. And that story will be for everyone else.